Επικύρωση ή μη του από 9/10/2013 πρακτικού της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

366

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: