«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 03-10-2022, της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών».

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: