«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 07-12-2016, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών»

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: