«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 15-11-2016, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών»

Αριθμός Απόφασης:

377

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: