«Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 17-06-2020, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών»

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: