Επικύρωση ή μη του πρακτικού της 26-09-2018, της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: