Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης - Κατακύρωση σύμβασης του έργου «Οικοδομικές εργασίες στα κτίρια του στρατοπέδου» αρ. μελ. 87/2016

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: