Επικύρωση του πρακτικού της 16/11/2015 της ΕΦΔ.

Αριθμός Απόφασης:

391

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: