Επιλογή τραπεζικού-πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

341

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: