Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος 5,59€ σε βάρος του Κ.Α. 8261 στον Μουρατίδη Κω/νο του Χαραλάμπους.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: