Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών – δημοτικού φόρου στον Παπαθανασίου Δημήτρη του Πολύζου.

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: