Επιστροφή δημοτικών τελών - δημοτικού φόρου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: