Επιστροφή δημοτικών τελών - δημοτικού φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: