: Επιβεβαίωση της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης οφειλής προς προμηθευτή από αγορά του απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8381.

Αριθμός Απόφασης:

097

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: