Επιβολή δημοτικού τέλους 0,5% επι των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: