Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στην επιχείρηση ΑΟΥΤΟΧΟΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: