Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στην επιχείρηση ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ-ΘΕΑΜΑ Μ.Ι.Κ.Ε..

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: