Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στην εταιρεία Γ. Παράσχου και Σια ΕΠΕ.

Αριθμός Απόφασης:

425

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: