Επιβολή και καθορισμός προστίμου και εξόδων αποξήλωσης για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στην Επιχείρηση «STAGE CLUB»

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: