Επιβολή και καθορισμός προστίμου στον Βλάχο Ζήση του Γεωργίου για τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: