Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: