Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: