Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για τη συντήρηση και επισκευή οπτικοακουστικού εξοπλισμού «Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου»

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: