Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για την Προμήθεια εξοπλισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου.

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: