Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Πόντος» του Δήμου μας, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

332

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: