Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων α)«Η δική μου η πατρίδα» και β)«Που πας με τέτοιαν Άνοιξη καλέ μου» (Ύμνοι του Θείου Δράματος & του Ανθρώπινου Πάθους), του Τομέα του Πολιτισμού, Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: