Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: