Εξειδίκευση πίστωσης για τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης προμήθειας φωτογραφικού υλικού, ως προς διάρκεια και αξία

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: