Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου μας, εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020.

Αριθμός Απόφασης:

318

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: