Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ (ΑΕΑ) » , εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: