Εξειδίκευση της πίστωσης για την Συνδρομή στον Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. (Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου).

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: