Εξειδίκευση της πίστωσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού για τα «Έξοδα παρουσίασης καλλιτεχνικών τμημάτων» εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

01/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: