Εξειδίκευση των πιστώσεων για την επιχορήγηση των Αθλητικών - Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων και σύναψης σύμβασης υπηρεσιών συντήρησης εορταστικού διακόσμου του Δήμου μας, εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021. Προμήθεια ειδών διαβίωσης απόρων κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: