Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και γνωμοδότησης του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας. «Δαπάνες καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» και κατακύρωση διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: