Εξέταση της ένστασης από την εταιρία με επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά των όρων της με αριθ. 999/11 διακήρυξης στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων».

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: