Εξέταση της ένστασης από την εταιρία με επωνυμία “ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ” κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: