Εξέταση της ένστασης από την εταιρία με επωνυμία “ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ” κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμού, στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: