Εξέταση της ένστασης από την εταιρία με επωνυμία “ ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ ” κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμών στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρεμνών και φύτευσης νέων δένδρων».

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: