Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 2600/25-02-16 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, «διακρ.τίτλος «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ» κατά του από 16/02/16 πρακτικού της επιτροπής...

Αριθμός Απόφασης:

035

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: