Εξέταση υποβληθέντων ενστάσεων κατά της πολεοδομικής μελέτης αναμόρφωσης του αρ. 15 του Ν.2508/97, τμήματος της ΠΕ4 της Δ.Κ. Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: