Εξυπηρέτηση πάγιων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας μας από τους εργαζόμενους με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: