Εξυπηρέτηση πάγιων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας μας από τους εργαζόμενους με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας (ανταποδοτικές υπηρεσίες).

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: