Γνωμοδότηση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: