Γνωμοδότηση / Ενημέρωση περί της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας Εργοστάσιο Παραγωγής Προκατασκευασμένων Στοιχείων σήραγγας της εταιρείας Αρμός Προκατασκευές ΑΕ.

Αριθμός Απόφασης:

272

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: