Γνωμοδότηση επί της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) επί της οδού Θ.Σοφούλη 19-21 εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων