Γνωμοδότηση για ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: