Παραλαβή του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, που αφορά στη μελέτη με αρ.03/2022 με τίτλο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.2508/97 ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. 4 ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και γνωμοδότηση περί της Πρότασης της Πολεοδομικής Μελέτης

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: