Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την διατήρηση ή όχι του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 116 Αμπελόκηπους

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: