Γνωμοδότηση προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2013.

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: