«Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

28/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: